Εισαγωγή στις έννοιες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας

θεωρία και βιωματικές προσεγγίσεις
Η θέση του/ης θεραπευτή/ριας

Με χαρά ανακοινώνουμε τον πρώτο ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟ στο θέμα της συστημικής ψυχοθεραπείας και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ από την Ναταλία Κοντού και την Χριστίνα Αζοπούλου

Το παρόν διήμερο εστιάζει σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο σε έννοιες που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Βασικός στόχος αποτελεί η γνωριμία των συμμετεχόντων/ ουσών με βασικές έννοιες και ορολογίες που αφορούν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και εμπειρία. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια του σεμιναρίου θα διαπραγματευτούν ζητήματα που συνδέονται με τις διακρίσεις απέναντι στην κοινότητα (μειονοτικό στρες, επίδραση των διακρίσεων στην ψυχική υγεία, όροι που σχετίζονται με συστήματα εξουσίας/ κοινωνικές αντιλήψεις, coming out), αλλά και με την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ένας από τους επιδιωκόμενους στόχους, στον αντίποδα των διακρίσεων και του στιγματισμού των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων, είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ ουσών με τις σύγχρονες κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (επιβεβαιωτική/ καταφατική προσέγγιση). Στις θεματικές αυτού του διημέρου συμπεριλαμβάνεται επίσης μια πρώτη προσέγγιση της ιστορίας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας υπό το πρίσμα της ψυχικής υγείας, ουσιαστικά την πορεία της αποπαθολογικοποίησης της εμπειρίας της κοινότητας από τις θεωρίες μεταστροφής μέχρι τη σύγχρονη απαίτηση για πλήρη επικύρωση της ΛΟΑΤΚΙ+ εμπειρίας. Η προσέγγιση των παραπάνω θεματικών θα περιλαμβάνει θεωρητική ανάλυση, αλλά και βιωματικού τύπου δραστηριότητες, προκειμένου οι συμμετέχοντες/ ουσες να μπορέσουν να διερευνήσουν τις προσωπικές στάσεις/ απόψεις/ προβληματισμούς σχετικά με ζητήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου. Βασικό σημείο του διημέρου είναι τα άτομα που θα συμμετάσχουν να αναστοχαστούν πάνω στον τρόπο που μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην εργαλειοθήκη τους ως επαγγελματίες.

Χρόνος διεξαγωγής: Σάββατο/Κυριακή 1-2 Οκτωβρίου, 10:00 – 15:00.

Τόπος διεξαγωγής: Διά ζώσης (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων) και εξ’ αποστάσεως.

Κόστος συμμετοχής: 60 ευρώ (20 ευρώ προκαταβολή)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694 487 5400

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εντροπία
Αρέσει σε %d bloggers: