Εντροπία

Εργαστήρι Συστημικών Ιδεών, Έρευνας και Παρέμβασης

Τα νέα της Εντροπίας

Τι είναι η ΕΝΤΡΟΠΙΑ

Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ είναι μια σύμπραξη ψυχολόγων και άλλων κοινωνικών επιστημόνων με εκπαίδευση στη συστημική σκέψη και ψυχοθεραπεία. Πρόκειται για μια συνεκτική συνεργασία μεταξύ ανθρώπων, που θέλουν να συνδημιουργήσουν το επόμενο βήμα στον συστημικό θεραπευτικό και κοινωνικό στοχασμό.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι

  • Η συνάντηση και η ζύμωση στοχαστών και συστημικών θεραπευτών/ριών στη βάση της εμπιστοσύνης στις μεταμοντέρνες θεάσεις του κόσμου
  • η γνωριμία και εξοικείωση κοινωνικών επιστημόνων με το συστημικό μοντέλο σκέψης, θεραπευτικής παρέμβασης και κοινωνικής δράσης
  • η αναζήτηση και αποτύπωση κοινωνικών αναγκών και η ανάπτυξη συστημικών παρεμβάσεων που να απαντούν σ’ αυτές
  • η προώθηση της έρευνας στη συστημική ψυχοθεραπεία και τη συστημική κοινωνική παρέμβαση
  • η δημιουργία μιας γενιάς συστημικά σκεπτόμενων επιστημόνων και συστημικών ψυχοθεραπευτ(ρι)ών, που θα εξελίξει τη σκέψη και τη θεραπευτική πράξη με επιστημονικό και συλλογικό-συνεργατικό τρόπο στον νέο αιώνα που διανύουμε.

Έμπνευση αποτελεί η συστημική φιλοσοφία δευτεροκυβερνητικής κατεύθυνσης, ο ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός (radical constructivism) ως γνωσιοθεωρία, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και μέθοδος κοινωνικών παρεμβάσεων.

Η συστημική θεωρία δευτεροκυβερνητικής έμπνευσης αποτελεί μια θεωρία σεβασμού απέναντι στον εαυτό, τους άλλους οργανισμούς, το σύνολο του σύμπαντος: μια θεωρία χειραφέτησης από αυτοαποκαλούμενες αυθεντίες και αυταρχικούς μηχανισμούς γνώσης και κοινωνικής πρακτικής. Είναι μια μεταμοντέρνα θεωρία προσέγγισης της πραγματικότητας ως πολυπρισματικής, δομικά συζευγνύμενης και συνεξελισσόμενης με άξονα και φυσική ροπή το Κοινό Καλό των οργανισμών που συνυπάρχουν σε ένα σύστημα.

Η συστημική θεωρία δευτεροκυβερνητικής κονστρουκτιβιστικής έμπνευσης

δεν φοβάται την Άποψη, γιατί γνωρίζει ότι είναι υποκειμενική, αλλά καθόλου λιγότερο έγκυρη από άλλες στην ιστορική στιγμή που εκφράζεται.

Δεν φοβάται την Αλλαγή, γιατί εμπιστεύεται τη σοφία των συστημάτων και σέβεται τις εκάστοτε επιλογές τους.

Δεν φοβάται την Απόφαση του οργανισμού, γιατί πιστεύει ότι είναι ο βασικός μοχλός για τη διατήρησης της ζωής, με σοφό και αξιόπιστο πάντοτε τρόπο.

Ο συστημικός τρόπος δουλειάς

δεν φοβάται την Αμφισβήτηση ακόμα και του ίδιου του του εαυτού, γιατί διδάσκει σεβασμό στα πρόσωπα και ασέβεια στις κατασκευές (ιδέες) πραγματικότητας, που είναι ρέουσες, πλαστικές, χρηστικές και ανοιχτές στην αλλαγή προς όφελος του εκάστοτε δυσπραγούντος συστήματος.

Δε φοβάται τον έλεγχο των Ταμπού, γιατί θεωρεί ότι τίποτα δεν είναι τόσο στέρεο, αλλά και τόσο εύθραυστο, ώστε να μην μπορούμε να σκεφτούμε πάνω σ’ αυτό.

Δε φοβάται την Ανησυχία, γιατί είναι η ίδια μια Διατάραξη αυτοδημιουργίας και αυτοποίησης των έμβιων οργανισμών.

Δεν φοβάται την Αβεβαιότητα, γιατί την εγκολπώνει ως τη μόνη βεβαιότητα και μαθαίνει να ζει ειρηνικά και με εμπιστοσύνη μαζί της.

Δεν ανταγωνίζεται, δεν συγκρούεται, δεν εξαντλείται σε συζητήσεις πειθούς, αλλά και δεν φοβάται να διαφοροποιηθεί. Απλά πράττει το δικό της και δημιουργεί χώρο να ανθίσει η Αυτοαναφορικότητα των ανθρώπων και των άλλων οργανισμών ως η μόνη εγγύηση μιας αγαπητικής και άρα βιώσιμης Αλήθειας συν-εξέλιξης.

Η έννοια της Εντροπίας αποτελεί δάνειο από τον χώρο της Θερμοδυναμικής (Φυσικής) και έχει μεταφερθεί στον τομέα της συστημικής γνωσιοθεωρίας. Για περισσότερες πληροφορίες

Εντροπία

Εργαστήρι Συστημικών Ιδεών, Έρευνας και Παρέμβασης

Αστυπάλαιας 6, Θεσσαλονίκη, 54 248

περιοχή Ντεπώ – Χαριλάου

Εντροπία