ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ατόμων, οικογενειών, ζευγαριών, ομάδων και στη ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ προσφέρει από τον Σεπτέμβριο του 2023 ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην συστημική θεραπεία και συμβουλευτική ατόμων, οικογενειών, ζευγαριών και ομάδων, σύμφωνα με τα κριτήρια της EFTA ( ΕυρωπαΪκής Ένωσης Οικογενειακών θεραπευτών) και της ΕΑΡ (Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπευτών).

Ποιοι/ες μπορούν αν συμμετάσχουν

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγους όλων των ειδικοτήτων, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους κ.α.), οι οποίοι επιθυμούν να προσανατολίσουν την ψυχοθεραπευτική, συμβουλευτική και άλλη τους δραστηριότητα τον συστημικό τρόπο σκέψης και δουλειάς.

Στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με ένα πλούσιο και ευέλικτο πλαίσιο επιστημονικής σκέψης και το πλήθος των ευρηματικών συστημικών και αφηγηματικών τεχνικών, ώστε να μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά για τους ίδιους και τους συνομιλητές τους σε όποιο πλαίσιο κι αν εργάζονται.

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε 4 ακαδημαϊκά έτη, που συμπεριλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, βιωματικές ασκήσεις, πρακτική, προσωπική ανάπτυξη και προσωπική/ομαδική μελέτη των πηγών.

Εικόνα από Εντροπίας Διάλογοι

Η συστημική οπτική που θα αποτελεί τον πυρήνα της επιμόρφωσης θα είναι ο ριζοσπαστικός κοντρουκτιβισμός, σε σύνδεση με την αφηγηματική προσέγγιση, την παρέμβαση την εστιασμένη στη λύση, τον κοινωνικό κονστρουξιονισμό, την υπνοσυστημική προσέγγιση και τη συστημική εποπτεία ομάδων εργαζομένων σε δημόσιους και άλλους οργανισμούς.

Στο πρώτο έτος προσφέρεται η θεωρητική και φιλοσοφική ομπρέλα κάτω από την οποία στεγάζεται ο συστημικός τρόπος εργασίας, πάντα σε σύνδεση με την κλινική και κοινωνική πρακτική ενός συστημικού επιστήμονα/εργάτη.

 • Οι πρώτες απαρχές της θεωρίας των συστημάτων μέχρι και τις τελευταίες θεωρητικές τους εξελίξεις,
 • η ιστορική εξέλιξη του συστημικού τρόπου παρέμβασης ως οικογενειακή και ατομική θεραπεία,
 • οι διακλαδώσεις του στις αφηγηματικές, προσανατολισμένες στη λύση και υπνοσυστημικές προσεγγίσεις συνδέονται με τις εξελίξεις που επιτελέστηκαν στις συστημικές τεχνικές και πρακτικές.

Το δεύτερο έτος είναι έτος τεχνικών, όπου οι εκπαιδευόμενοι/ες συνάδελφοι/ισσες θα διδαχτούν και θα ασκηθούν την πράξη το πώς «στήνουν» μια συστημική συνεδρία και μια συστημική θεραπεία συνολικότερα:

 • Πώς διευκρινίζω το αίτημα;
 • Πώς σχεδιάζω μια συνεδρία και μια ολόκληρη θεραπεία;
 • Πώς κατασκευάζω εύστοχα τις ερωτήσεις;
 • τι προσέχω στην αρχή, το τέλος και τις ενδιάμεσες παρεμβάσεις;
 • Γενεόγραμμα, Γεγονόγραμμα: Ερευνητική και θεραπευτική χρήση των δύο αυτών δυναμικών τεχνικών
 • Εκτενέστερα διδάσκονται οι δυναμικές αναπαραστατικές τεχνικές του συστημικού γλυπτού, του οικογενειακού/ κοινωνικού σανιδιού και η ομαδική συστημική θεραπεία.
 • Η συστημική κατανόηση της θεραπείας και του θεραπευτή και οι ανθρώπινες πλευρές της ψυχοθεραπευτικής εμπειρίας είναι στο επίκεντρο αυτής της χρονιάς.
Συστημικό κοινωνικό/οικογενειακό σανίδι

Το τρίτο έτος εστιάζεται στην αποδόμηση της ψυχιατρικής ψυχοπαθολογίας προσεγγίζοντας συστημικά «κλινικές εικόνες» και τις ιδιαιτερότητες στη θεραπεία τους.

Η δομή του συγκεκριμένου έτους αποτελεί το πλαίσιο πλοήγησης σε μια θεραπευτικά αποτελεσματική αποπαθολογικοποιημένη συστημική πράξη.
 • ψυχώσεις,
 • αγχώδεις καταστάσεις,
 • διατροφικές αποκλίσεις,
 • εξαρτήσεις,
 • Θλίψη, πένθος, απώλεια
 • διαγνωστική παιδιού και οικογένειας. Θεραπευτική συνομιλία με παιδιά, εφήβους και γονείς (θεραπεία παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική γονέων)
 • θεραπεία ζευγαριών,

Το τέταρτο έτος (Συστημική Πράξη και κοινωνία) ασχολείται με την συνομιλία του συστημικού επιστήμονα με τους θεσμούς και την συστημική έρευνα ως εργαλείο τεκμηρίωσης της συστημικής πρακτικής. Οι εκπαιδευόμενοι παίρνουν εργαλεία παρέμβασης στα σκληρά θεσμικά πλαίσια που εργάζονται ή θα εργαστούν, σε παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο του σχολείου, των ψυχιατρικών δομών και άλλων δομών ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και στήριξης (προσφυγικό, παιδική μέριμνα κ.α.). Η ενδοοικογενειακή βία και το τραύμα συζητιούνται εκτενώς όχι ως προσωπικά κλινικά ζητήματα, αλλά ως κοινωνικές μεταβλητές. Στα πλαίσιά του παρέχεται εκπαίδευση 50 ωρών στη θεραπευτική προσέγγιση του τραύματος. Επιπλέον διδάσκονται τρόποι να διεξάγεται συστημική έρευνα, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της επιστήμης και τεκμηριώνοντας την πράξη μας στους χώρους εργασίας μας.

Μάθημα συστημικού Γενεογράμματος

Η προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων περιλαμβάνει την επεξεργασία των γενεογραμμάτων τους, την πραγματοποίηση των συστημικών οικογενειακών γλυπτών τους και λεπτές αποχρώσεις στην πορεία ανεύρεσης του προσωπικού στυλ θεραπείας και των προσωπικών συναισθηματικών μεταβλητών της θεραπεύτριας/τη μέσα από μουσικοθεραπευτικές και δραματοθεραπευτικές μεθόδους. Στόχος είναι η ουσιαστική καλλιέργεια ενός ενδυναμωμένου θεραπευτικού εαυτού.

Προσωπική Ανάπτυξη

Ομαδική μελέτη πηγών

Η σύνδεση των εκπαιδευόμενων συναδελφισσών/ων με κείμενα πηγών, μελέτες και έρευνες της συστημικής βιβλιογραφίας και όχι μόνο, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης. Διεξάγεται σε τρίωρα, παράλληλα με την ροή των σαββατοκύριακων

Ομαδική Εποπτεία

Από το πρώτο έτος θα προσφέρεται ομαδική εποπτεία των συμμετεχόντων σε δικά τους περιστατικά σύμφωνα με τις αρχές της συστημικής σκέψης, θεραπείας και κοινωνικής δράσης. Αυτή η παροχή συνεχίζεται και για ένα ημερολογιακό έτος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στο πρόγραμμα και είναι δωρεάν

Γενεόγραμμα

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης όλοι/ες θα συνδημιουργήσουν το δικό τους προσωπικό γενεόγραμμα.

Συστημικό Γλυπτό

Καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης θα σμιλεύονται τα προσωπικά / οικογενειακά συστημικά γλυπτά όλων των συμμετεχόντων.

Μουσικο-θεραπεία/ δραματο- θεραπεία

Μουσικο- θεραπευτικές και δραματο- θεραπευτικές τεχνικές θα αξιοποιηθούν κατά τη σμίλευση του θεραπευτικού εαυτού.

Η πρακτική προσφέρεται εκτός και εντός της ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ από κοινού με ένα διαφοροποιημένο δίκτυο συνεργαζόμενων χώρων και σε συνεργασία με την κάθε συμμετέχουσα/συμμετέχοντα, ανάλογα με τον χώρο εργασίας της/του και τις συγκεκριμένες εργασιακές της/του συνθήκες. Προσφέρεται εξατομικευμένη εποπτεία σε όλη την πορεία της πρακτικής.

Η συντονισμένη από την ΕΝΤΡΟΠΙΑ, ομαδική, στοχευμένη μελέτη πηγών αποσκοπεί στην διαμόρφωση μιας ενήμερης επιστημονικά συστημικής σκέψης στο κάθε ένα από τα πρόσωπα που θα εκπαιδευτούν.

Τα μέλη του τετραετούς προγράμματος έχουν προνομιακά:

α) έκπτωση 30% σε όλα τα υπόλοιπα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ (αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη: Θεραπεία των ψυχώσεων, Ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική γονέων, θεραπεία ζευγαριών, μετεκπαίδευση σε συστημικές τεχνικές για τις δύσκολες στιγμές) και για διάστημα 2 ετών και μετά τη λήξη της εκπαίδευσης.


β) έκπτωση 50% σε όλες τις συναντήσεις των διημέρων εξειδίκευσης ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΙ για διάστημα μέχρι και δύο έτη μετά τη λήξη της εκπαίδευσης.


γ) τη δυνατότητα ένταξης σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα κοινωνικής παρέμβασης της ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ κατά προτεραιότητα, εφόσον ενδιαφέρονται.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Δρ Άννα Εμμανουηλίδου, Κλινική Ψυχολόγος (Dr.Phil., MSc.), Συστημική θεραπεύτρια-εκπαιδεύτρια – επόπτρια (IGST, HEIDELBERG).

Ομάδα Εκπαιδευτ(ρι)ών:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: ολιγομελή τμήματα, για λόγους ποιότητας της αλληλεπίδρασης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ένα Σαββατοκύριακο το μήνα και μία Παρασκευή απόγευμα το μήνα για ορισμένο αριθμό συναντήσεων.

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Αστυπάλαιας 6, περιοχή Βούλγαρη, Θεσσαλονίκη και διαδικτυακή παρακολούθηση για άτομα εκτός Θεσσαλονίκης.

Το ακριβές θεματικό πρόγραμμα των 4 ετών με τους εκπαιδευτές και τις ημερομηνίες βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου/ης, που θα έρθει σε επαφή μαζί μας στο παρακάτω email: emmanouilidouanna@yahoo.com.

Θα προηγηθούν συνεντεύξεις γνωριμίας με τα άτομα που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο παραπάνω Email, στο τηλέφωνο 69 47320479, 2310 489323 ή/και συμπληρώνοντας την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.


Εντροπία

Εργαστήρι Συστημικών Ιδεών, Έρευνας και Παρέμβασης

Αστυπάλαιας 6, Θεσσαλονίκη, 54 248

περιοχή Ντεπώ – Χαριλάου

Εντροπία
Αρέσει σε %d bloggers: