ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοθεραπεία / Συμβουλευτική σε:

  • Άτoμα
  • Zευγάρια
  • Oικογένειες
  • Γoνείς
  • Μαθητές / Μαθήτριες – Επαγγελματικός προσανατολισμός
  • Oμάδες
  • Oργανισμούς

Σεμινάρια

στόχος της εντροπίας είναι Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ μετάδοσης Γνώσης, εμπειριών, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Ανά τακτά διαστήματα οργανώνονται διαφορετικών ειδών σεμιναρίΑ ποικίλου περιεχομένου, ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΜΕ ΚΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ.
Παρακαλώ μείνετε συντονισμένες/οι.

Κλείσε Ραντεβού

Άννα Εμμανουηλίδου
Γιώργος Μιρμίγκης
Μαρία Ιωακειμείδου

Εντροπία

Εργαστήρι Συστημικών Ιδεών, Έρευνας και Παρέμβασης

Αστυπάλαιας 6, Θεσσαλονίκη, 54 248

περιοχή Ντεπώ – Χαριλάου

Εντροπία