Η έννοια της Εντροπίας

Η εντροπία είναι μία έννοια από τον χώρο της Θερμοδυναμικής, η οποία έχει μεταφερθεί στη θεωρία της Κυβερνητικής και της συστημικής θεραπείας. Με την έννοια αυτή περιγράφεται ο ρυθμός της αταξίας και, κατά συνέπεια, το επίπεδο της τάξης μέσα σε ένα σύστημα.

Στον χώρο της συστημικής θεωρίας ο όρος εντροπία ορίζεται παρομοίως. Όταν έρχεται για συμβουλευτική μία οικογένεια, ένας άνθρωπος, μία εταιρεία, μια κοινωνική ομάδα κ.ο.κ. συχνά γίνεται φανερό ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν μέσα σε αυτόν τον κοινωνικό κύκλο αυτοαναπαράγονται. Με άλλα λόγια, μέσα στο ίδιο το σύστημα κατασκευάζονται συνεχώς πληροφορίες που επιβεβαιώνουν αυτό που ήδη γνωρίζουν τα μέλη του και βάσει του οποίου λειτουργούν. Μέσα από την διαδικασία της θεραπευτικής ή συμβουλευτικής συζήτησης επιχειρείται να αναδειχθούν νέες πληροφορίες: πληροφορίες που τα μέλη είτε παρέβλεπαν, είτε δεν ήταν καθόλου ενήμερα για αυτές. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν αταξία, πράγμα απαραίτητο προκειμένου η οικογένεια, ο άνθρωπος ή η ομάδα να βρει έναν νέο τρόπο επικοινωνίας. Η διαδικασία αυτή αυξάνει την εντροπία του συστήματος.

Η εντροπία μ’ αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι είναι μία κεντρική ιδέα στη συμβουλευτική, θεραπεία και οργάνωση κοινωνικών παρεμβάσεων, που δίνει τον απαραίτητο χώρο στους ανθρώπους να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται με τους άλλους ανθρώπους ή και ακόμη με τις ιδέες τους και να αντιμετωπίσουν τις διαφορές, τις συγκρούσεις και την αβεβαιότητα χωρίς φόβο, με αισιοδοξία και πίστη στη λειτουργία των συστημάτων.

Απάντηση

Εντροπία
Αρέσει σε %d bloggers: