ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΣΕΩΝ

Κύκλος σεμιναρίων εξειδίκευσης θεραπευτών στη θεραπεία των ψυχώσεων

Σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα δύο κύκλων και 60 ωρών προσφέρεται εξειδικευμένη γνώση στην κατανόηση, τον επαγγελματικό χειρισμό και τη θεραπεία των ψυχώσεων. Ο πρώτος κύκλος θα γίνει Φεβρουάριο 2023 έως και Ιούλιο του 2023 και ο δεύτερος (συνέχεια του πρώτου) Σεπτέμβριο του 2023 ως και Ιανουάριο του 2024. Το κόστος του κάθε κύκλου είναι 500 ευρώ.

  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευμένες/ους ή εκπαιδευόμενες/ους ψυχοθεραπεύτριες/ές όλων των προσεγγίσεων, με προτεραιότητα σε επαγγελματίες εκπαιδευμένους στη συστημική ψυχοθεραπεία. Θεωρητικά βασίζεται στον ριζοσπαστικό κονστρουκτιβισμό και την υπαρξιστική ψυχολογία, όπως αυτή συναντάται με τις προσεγγίσεις των παγκόσμιων κινημάτων αυτοβοήθειας ανθρώπων με ψυχωσική εμπειρία.
  • Από άποψη περιεχομένου το πρόγραμμα εκπαιδεύει σε εξειδικευμένους τρόπους κατανόησης του συμβολικού λόγου, στην αναγνώριση και επεξεργασία των κρίσιμων επικοινωνιακών μοτίβων εντός και εκτός της οικογένειας, σε τεχνικές μιας παραγωγικής συνομιλίας με τα νοήματα της ψυχωσικής επικοινωνίας, που διευκολύνουν την έξοδο των ανθρώπων από το ψυχιατρικό πεπρωμένο. Ένα ευρύ φάσμα φιλοσοφικών και ιστορικών μεταβλητών πλαισιώνει την θεραπευτική αυτή πράξη.

Το πρόγραμμα εμπεριέχει θεωρητικές εισηγήσεις, ανάλυση πρωτοκόλλων ψυχωσικών αφηγήσεων, ανάλυση συνεδριών με ψυχωσικές οικογένειες, εποπτείες και εμπειρίες με ψυχοκοινωνικά συστήματα περίθαλψης. Θα έχει τη μορφή μεικτού προγράμματος ταυτόχρονου διά ζώσης στην Θεσσαλονίκη και διαδικτυακού στην πλατφόρμα zoom για ενδιαφερόμενες/ους από άλλες πόλεις ή χώρες.

Θα έχει τη μορφή δύο απογευμάτων τον μήνα, ημέρα Τρίτη 6.30-9.30μμ

Ακριβείς ημερομηνίες: 13/9/22, 20/9/22, 11/10/22, 25/10/22, 8/11/22, 22/11/22

29/11/22, 13/12/22, 17/01/23, 7/2/23.

Βασική εκπαιδεύτρια: Άννα Εμμανουηλίδου, Κλινική Ψυχολόγος (Dr.Phil., MSc.), Συστημική θεραπεύτρια (IGST, Heidelberg), συστημική εκπαιδεύτρια, επόπτρια.

Δηλώσεις συμμετοχής/ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για περισσότερες πληροφορίες: emmanouilidouanna@yahoo.com, τηλ. 6947320479, 2310 489323

΄

Απάντηση

Εντροπία